Friday, April 18, 2008

makkal shakti!

apabila orang politik mempolitikkan babi, maka
hak rakyat membabikan orang politik, babi!

Monday, April 7, 2008

ehem.....

(ini jam gua masuk bakul,
luorang boleh gogel: coresystem fanzine)