Thursday, May 1, 2008

(ekoran catatan kecil saya tentang hari buruh dikomenbabikan cucumatlela, makanya saya dengan rasa sakit hati memupuslenyapkan catatan itu dari sini. dan dengan sakit hati juga saya minta cucumatlela memupuslenyapkan komenbabinya itu dari blog saya!)